Om U:point

U:point er et socialfagligt tilbud til kommunerne om støtte og behandling til udsatte unge og forældre. Gennem meningsfulde fællesskaber arbejder vi med at styrke sociale kompetencer og skabe personlig udvikling hos unge, der er udfordret af psykiske og sociale udfordringer. Kompetencer der er helt centrale for at indgå i fælleskaber så som uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter.

Forældre og det nære netværk inddrages aktivt i indsatsen, så de unge lærer at indgå på en god og positiv måde og så udviklingen forankrer sig som mere varige løsninger. Og i vores U:point Akademi – vores lokaler i Måløv – skaber vi rammerne for fælleskaber og gennem særligt tilrettelagte aktiviteter træner og udvikler vi de unges og forældrenes relationskompetencer. Sociale kompetencer, vi som fagfolk støtter dem i at bruge i andre sammenhænge uden for Akademiet.

Vi er fleksible i vores opgaveløsning i forhold til de unges og forældrenes behov og situation, og de kan komme i kontant med U:points's medarbejdere døgnet rundt, også i weekenderne.

U:point er stiftet for at gøre en forskel. Vores eksistensberettigelse er at vi skaber menneskelig og social udvikling, og vi arbejder målrettet efter at mennesker, vi arbejder med, flytter sig og opnår de mål, de har sat sig. Derfor er det også vigtigt for os at sige til så snart, vi mener at opgaven er løst.

Indsatser

U:point tilbyder første og fremmest et såkaldt U:point Udviklingsforløb, der er en socialfagligt tilrettelagt indsats til udastte unge, hvor målet er at de efter et til halvandet år er igang med en uddannelse, har fuldtført en eller er i arbejde. Endvidere tilbyder vi familiebehandling, kontaktperson, vi udarbejder socialfaglige undersøgelser, støttet samt overvåget samvær.

Vi gør det med vilje!

U:point's unge- og familiekonsulenter arbejder professionelt, med høj faglighed og respekt for det enkelte menneske. Med vores socialfaglige uddannelsesbaggrunde og mange års erfaring, trækker vi på et bredt spektrum af metoder i arbejdet med den unge og forældrene. Konsulenterne har solid indsigt i sociale, psykologiske og kulturelle problematikker og vi modtager løbende både intern sparring og ekstern supervision. Alle Konsulenter arbejder tværfagligt og helhedsorienteret, med et skarpt blik for den enkeltes samlede situation, ressourcer og muligheder.

Fagkonsulenten sikrer, at al relevant faglig viden bringes i spil ved de faglige drøftelser. Fagkonsulenten står til disposition for unge- og familiekonsulenterne og giver faglig sparring og er derved med til løbende at kvalitetessikre indsatsen, samt sikre en høj kvalitet i vores dokumentation og skriftlige arbejde.

Udviklingskonsulenten fokuserer på det eksterne samarbejde med såvel virksomheder som private og offentlige aktører. Sammen med U:point's konsulenter skaber udviklingskonsulenten projekter og dokumenterer vores arbejde, samt skaber netværk med andre socialøkonomiske virksomheder. 

Ekstern psykologkonsulent (autoriseret og specialistgodkendt) med over 30 års erfaring, de seneste 10 år inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Alle konsulenter tilbydes individuel ekstern supervision efter behov.

Administrationen varetages af en administrativ medarbejder.

Af øvrige medarbejdere kan nævnes vores vikarer, der enten har relevant socialfaglig uddannelse eller er godt på vej til at få det.

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed

Afspil video

U:point er en registreret socialøkonomisk virksomhed. For at være registreret socialøkonomisk virksomhed har man bl.a. en såkaldt social overskudshåndtering, hvor man primært bruger sit overskud til at fremme sociale formål og reinvestere i egen virksomhed, og man arbejder med et samfundsgavnligt, socialt formål.

For os er det vigtig at vi bidrager til at skabe bæredygtige og innovative velfærdsløsninger og at vi er med til at udvikle svar på nogle af de udfordringer, vi som samfund står med. Det, der motiverer os er, at vi er med til at gøre en forskel og forbedre livskvaliteten for sårbare unge og udsatte familier. Vores eksistensberettigelse er kort og godt at vi formår at støtte til en positiv udvikling, så de unge og familierne kommer et andet og bedre sted hen. Det kræver at vi hele tiden dygtiggør os, og at vi udvikler U:point og de indsatser vi tilbyder. Det gør vi bl.a. ved at geninvestere vores eventuelle overskud i U:point, i faglig udvikling for vores medarbejdere og i de rammer og aktiviteter, vi tilbyder de unge og familierne.

Derfor giver det rigtig god mening for os at U:point er registreret og organiseret som socialøkonomisk virksomhed, og er et helt naturligt valg – ja, vel nærmest det eneste valg.