Om U:point

U:point er et socialfagligt tilbud til kommunerne om støtte og behandling til udsatte unge og forældre. Gennem meningsfulde fællesskaber arbejder vi med at styrke sociale kompetencer og skabe personlig udvikling hos unge, der er udfordret af psykiske og sociale udfordringer. Kompetencer der er helt centrale for at indgå i fælleskaber så som uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter.

Forældre og det nære netværk inddrages aktivt i indsatsen, så de unge lærer at indgå på en god og positiv måde og så udviklingen forankrer sig som mere varige løsninger. Og i vores U:point Akademi – vores lokaler i Måløv – skaber vi rammerne for fælleskaber og gennem særligt tilrettelagte aktiviteter træner og udvikler vi de unges og forældrenes relationskompetencer. Sociale kompetencer, vi som fagfolk støtter dem i at bruge i andre sammenhænge uden for Akademiet.

Vi er fleksible i vores opgaveløsning i forhold til de unges og forældrenes behov og situation, og de kan komme i kontant med U:points's medarbejdere døgnet rundt, også i weekenderne.

U:point er stiftet for at gøre en forskel. Vores eksistensberettigelse er at vi skaber menneskelig og social udvikling, og vi arbejder målrettet efter at mennesker, vi arbejder med, flytter sig og opnår de mål, de har sat sig. Derfor er det også vigtigt for os at sige til så snart, vi mener at opgaven er løst.

Indsatser

U:point tilbyder første og fremmest et såkaldt U:point Udviklingsforløb, der er en socialfagligt tilrettelagt indsats til udastte unge, hvor målet er at de efter et til halvandet år er igang med en uddannelse, har fuldtført en eller er i arbejde. Endvidere tilbyder vi familiebehandling, kontaktperson, vi udarbejder socialfaglige undersøgelser, støttet samt overvåget samvær.