Vi gør det med vilje!

U:point's unge- og familiekonsulenter arbejder professionelt, med høj faglighed og respekt for det enkelte menneske. Med vores socialfaglige uddannelsesbaggrunde og mange års erfaring, trækker vi på et bredt spektrum af metoder i arbejdet med den unge og forældrene. Konsulenterne har solid indsigt i sociale, psykologiske og kulturelle problematikker og vi modtager løbende både intern sparring og ekstern supervision. Alle Konsulenter arbejder tværfagligt og helhedsorienteret, med et skarpt blik for den enkeltes samlede situation, ressourcer og muligheder.

Fagkonsulenten sikrer, at al relevant faglig viden bringes i spil ved de faglige drøftelser. Fagkonsulenten står til disposition for unge- og familiekonsulenterne og giver faglig sparring og er derved med til løbende at kvalitetessikre indsatsen, samt sikre en høj kvalitet i vores dokumentation og skriftlige arbejde.

Udviklingskonsulenten fokuserer på det eksterne samarbejde med såvel virksomheder som private og offentlige aktører. Sammen med U:point's konsulenter skaber udviklingskonsulenten projekter og dokumenterer vores arbejde, samt skaber netværk med andre socialøkonomiske virksomheder. 

Ekstern psykologkonsulent (autoriseret og specialistgodkendt) med over 30 års erfaring, de seneste 10 år inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Alle konsulenter tilbydes individuel ekstern supervision efter behov.

Administrationen varetages af en administrativ medarbejder.

Af øvrige medarbejdere kan nævnes vores vikarer, der enten har relevant socialfaglig uddannelse eller er godt på vej til at få det.