Hvordan gør vi

U:point´s grundlæggende faglige udgangspunkt er at vi arbejder relationsbaseret og med positiv motivation. Vi møder de unge og forældrene, der hvor de er i livet med de vanskeligheder og udfordringer de har. Vi anerkender deres historik og livssituation, men arbejder målrettet mod det, som kan få dem i positiv udvikling.

At kunne indgå i meningsfulde fællesskaber er helt centralt for at kunne få et godt liv og deltage i samfundet, i særdeleshed når vi snakker skole, arbejde eller fritidsliv. Men det er ikke altid lige nemt for alle at passe ind og fungere i de fællesskaber vi ser i det moderne samfund i dag. Samfundsudviklingen skaber nye muligheder men også øget kompleksitet, skærper kravene til de unge og skaber nye marginaliseringsformer. På mange måder er det sværere at være ung i dag. Der synes netop at være en voksende gruppe af unge, der ikke bliver positivt integreret i hverken uddannelsessystem, arbejdsmarked, forenings- og fritidslivet eller samfundet i bredere forstand. En gruppe af unge præget af komplekse sociale problemstillinger som ikke uden videre lader sig rubricere.

At kunne indgå i meningsfulde fællesskaber, afhænger i høj grad af både vores psykiske, sociale og kulturelle kompetencer som har stor indflydelse på, hvordan vi bliver oplevet af omverdenen. Vores sociale adfærd er derfor afgørende for vores muligheder for at indgå i og bidrage til meningsfulde fællesskaber.

Vi har fokus på at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer. Vi er vedholdende, når de unge er opgivende og modløse bl.a. ved at hjælpe med at sætte nogle realistiske mål og delmål for fremtiden. Vi er engagerede og opsøgende på at få kontakt, også selvom de unge flere gange aflyser aftalerne eller når de om morgenen skal vækkes for at komme i skole. Vi hjælper de unge til at udvikle deres selvkontrol, så de i konfliktsituationer lærer at spejle, nuancere og afstemme adfærden med virkeligheden. Når de unge føler sig ekskluderet fra fællesskabet og de sociale færdigheder er en udfordring, taler vi om, hvordan de kan afkode signaler og kropssprog. Vi motiverer til optimisme og håb for fremtiden ved at støtte dem i troen på, at de kan udvikle deres ressourcer og lære nyt ved at være nysgerrige på livet. De støttes i, at blive bevidste om de gode øjeblikke med deres forældre, hvor konflikterne ikke forstyrrer og træner dem i, at udtrykke deres taknemmelighed, selv om det kan være det allermest udfordrende for dem.