Familiebehandling

U:point tilbyder familiebehandling til familier og forældre der har behov for finde og udvikle deres personlige ressourcer og få støtte til at kunne varetage forældreopgaven på en positiv og understøttende måde.

Vores tilgang til forældrene sker i en systemisk referenceramme, hvor vi arbejder anerkendende med fokus på relationerne i familien. Vi samtaler med forældrene og relevant netværk, vi er deltagende og anvisende omkring børnene, som også inddrages i det omfang det er relevant.

Arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i handleplanen og familiens ressourcer og vanskeligheder. Ved at få redskaber og lære konkrete strategier til at håndtere familielivet, arbejder vi mod at skabe et solidt fundament og mod at få en hverdag i trivsel. På den måde har vi fokus på at skabe varige forandringer og på at bevare familien samlet.

I nogle familier er der behov for, at vi i en periode støtter aktivt og indgår i et praktisk samarbejde med familien om f.eks. økonomiplanlægning, rengøring eller oprydning. Endvidere hjælper vi forældrene til at skabe en god relation til deres børn, ved bl.a. at holde jævnlige familiemøder.Udover at skabe en gensidig respekt, er vores erfaring også at det giver fornyet energi til familien. Vi er også til rådighed ifm. familiens aftaler med eksterne aktører og deltager gerne i møder, når og hvis der er behov for det . Samarbejdet med den kommunale sagsbehandler vægtes højt.

Familier med mindreårige børn, hvor familiebehandling iværksættes uden ungekonsulent. Det er familier med komplekse problemstillinger, hvor familiebehandlingen kan afdække behovet for foranstaltninger.

SEL § 52 stk. 3 nr. 3.