Kontaktperson

U:point tilbyder kontaktperson til udsatte unge der har behov for støtte til at komme på banen og lære at håndtere deres liv og tilværelse på en positiv måde.

Den unge tilknyttes en fast ungekonsulent, som arbejder med den unge i en 1:1 relation med fokus på målene i handleplanen og på at udvikle den unges eksisterende og potentielle kompetencer. Den unge støttes og vejledes i at definere, forstå og overskue sin egen situation og vi hjælper med at tydeliggøre ønsker og mål for fremtiden. Vi er til rådighed med støtte og omsorg, når den unge har brug for det.

Vi etablerer et tæt samarbejde med det professionelle og private netværk, som er af betydning for den unge og vi deltager gerne til møder på f.eks. kommunen, skolen, hos kriminalforsorgen eller evt. psykologen. Samarbejdet med den kommunale sagsbehandler vægtes højt.

Helt konkrete opgaver som f.eks. morgenvækning, eller at sørge for, at den unge passer sine aftaler hos læge, psykolog eller psykiater ser vi som en vigtig del af indsatsen, samt det at være til rådighed, så den unge altid har adgang til en voksen der kan hjælpe. 

Vi arbejder både med unge, der bor hjemme, unge på vej eller som bor i egen bolig, og unge der ikke har en stabil base.

SEL § 52 stk. 3 nr. 6 eller § 76