§ 50 socialfaglig undersøgelse

U:point tilbyder at udarbejde en målrettet beskrivelse af den konkrete familie med udgangspunkt i Serviceloven.

Familiekonsulenten varetager opgaven og planlægger undersøgelsen i samarbejde med forvaltningen. Vores undersøgelsesrapport indeholder en beskrivelse af undersøgelsesforløbet og det tilbydes, at konklusionen sammenfattes enten af sagsbehandleren alene eller i samarbejde med familiekonsulenten.

U:point tilbyder at varetage dele af forvaltningens §50-undersøgelser eller at stå for hele undersøgelsen inden for de gældende tidsfrister i forbindelse med indhentning af information fra relevant netværk, samtaler med familien, både sammen og enkeltvis samt observationer af samspillet i familien

Pris fra 8.000-10.000 kr.

§ 54 støtteperson

Vi bistår forældrene i forbindelse med at deres barn er anbragt uden for hjemmet. Vi har erfaringer med at styrke samarbejdet mellem forældrene og myndighederne. Vi har fokus på at støtte og vejlede forældrene med et professionelt med- og modspil, således de fortsat kan være en vigtig del af barnets liv og udvikling.

Vi er fleksible i forhold til arbejdstider, så det kan hænge sammen med forældrenes behov

Timepris fra 450 kr.

§ 71, stk. 2 støttet samvær

Vi tilbyder støttet samvær mellem barn og forældre, som selv ønsker en støtte til gennemførelsen. Sammen med sagsbehandler lægges der en plan for samværsopgaven og der udarbejdes en samværsbeskrivelse efter hvert samvær.

Vi sigter mod at samværet skal være trygt og positivt og stiller gerne U:point's lokalerHer er hjerterum til et trygt samvær til rådighed. Men samværet kan fx også foregå hjemme hos familien eller hos plejefamilien.

Timepris fra 450 kr.

§ 71, stk. 3 overvåget samvær

Vi overvåger samværet mellem barn og forældre. Sammen med sagsbehandler lægges der en plan for samværsopgaven og der udarbejdes en samværsbeskrivelse efter hvert samvær.

Vi sigter mod at samværet skal være trygt og positivt og stiller gerne U:point's lokalerHer er hjerterum til et trygt samvær til rådighed. Men samværet kan fx også foregå hjemme hos familien eller hos plejefamilien.

Timepris fra 450 kr.