§ 50 socialfaglig undersøgelse

U:point tilbyder at udarbejde en målrettet beskrivelse af den konkrete familie med udgangspunkt i Serviceloven.

Familiekonsulenten varetager opgaven og planlægger undersøgelsen i samarbejde med forvaltningen. Vores undersøgelsesrapport indeholder en beskrivelse af undersøgelsesforløbet og det tilbydes, at konklusionen sammenfattes enten af sagsbehandleren alene eller i samarbejde med familiekonsulenten.

U:point tilbyder at varetage dele af forvaltningens §50-undersøgelser eller at stå for hele undersøgelsen inden for de gældende tidsfrister i forbindelse med indhentning af information fra relevant netværk, samtaler med familien, både sammen og enkeltvis samt observationer af samspillet i familien

Pris fra 8.000-10.000 kr.