§ 54 støtteperson

Vi bistår forældrene i forbindelse med at deres barn er anbragt uden for hjemmet. Vi har erfaringer med at styrke samarbejdet mellem forældrene og myndighederne. Vi har fokus på at støtte og vejlede forældrene med et professionelt med- og modspil, således de fortsat kan være en vigtig del af barnets liv og udvikling.

Vi er fleksible i forhold til arbejdstider, så det kan hænge sammen med forældrenes behov

Timepris fra 450 kr.