Udviklingsforløb

U:point's udviklingsforløb er en samlet, struktureret indsats for unge, der løber over 12 til 18 måneder og som består af tre faser. I alle faserne arbejder vi med 1:1 relationsarbejde og den unge er tilknyttet en fast ungekonsulent i hele forløbet. Den gode tillidsbaserede relation er en forudsætning for udvikling, og når forløbet skal være andet og mere end blot praktisk hjælp.

Vi matcher 4-6 unge på et hold, så de kan føle sig trygge og motiveret i fællesskabet og de aktiviteter vi tilbyder. Hvis den unge er i et skoleforløb tager vi højde for det.

Fase1: GadePlan, skal skabe den gode tillidsbaserede relation mellem den unge og ungekonsulenten. U:point’s medarbejdere har faglighed og lang erfaring med relationsarbejde med udsatte unge. Tillid og relation er de helt centrale redskaber som ungekonsulenten bruger i motivationsarbejdet gennem hele udviklingsforløbet. Indsatsen på GadePlan vil typisk være af opsøgende karakter med fokus på at få lagt en plan for forløbet, sammen med den unge og tage sig af det der er vigtigt her og nu.

Fase2: Inklusion, træner den unge i at indgå i fællesskaber. Den unge lærer sig selv bedst at kende ved at være sammen andre, og at det er i fællesskab med andre, at den unge udvikler sig. At kunne indgå i fællesskaber er også forudsætning for at kunne indgå i en uddannelse, på arbejdsmarkedet og i fritidsaktiviteter. Det træner vi helt konkret med den unge i U:point Akademiet, der er en integreret del af inklusionsindsatsen. Her tilrettelægger aktiviteter i et inkluderende og trygt miljø, med fokus på at give den unge succeser og positive oplevelser i et positivt fællesskab.

Fase3: Udslusning, er her den unge bruger sine erfaringer fra inklusionsindsatsen, i det eksterne miljø og starter på en uddannelse, i beskæftigelse og/eller fritidsaktiviteter. Overgangen faciliteres og støttes af ungekonsulenten og gennem samarbejde med lokale aktører og virksomheder kan den unge skabe sine egne succeser og erfaringer. Fase3: Udslusning fokuserer på at bygge bro til samfundet og selvstændigt håndterer de udfordringer der tidligere er bokset med og formå at tage en uddannelse, gå på arbejde og/eller deltage i nogle gode og fornuftige fritidsaktivieter.

SEL § 52 stk. 3 nr. 6 eller § 76

SEL § 52 stk. 3 nr. 3 såfremt der tilknyttes en familiekonsulent til forældrene