Målgruppe

Unge i alderen 12 til 18/23 år, samt deres forældre, som er udfordrede af forskellige sociale, psykiske og kulturelt relaterede problematikker. Det er både unge der bor hjemme, anbragte unge der har behov for et supplement til anbringelsen, eller tidligere anbragte unge som evt. har brug for støtte i egen bolig, samt unge der ikke har en stabil base.

Fælles for målgruppen er, at det er "unge på kanten" - unge der ikke er positivt integreret i uddannelsessystem, arbejdsmarked, i forenings- og fritidsliv og som har svært ved at få greb om tilværelsen. Unge præget af komplekse og tværgående sociale problemstillinger, som ikke altid uden videre lader sig rubricere, fx. de unge der har givet op og bare ikke kan komme i gang. Det er identitetssøgende unge der mangler tilhørsforhold og bl.a. derfor har svært ved at identificere deres egen fremtid. Det er unge der mangler en tryg og tillidsfuld relation til en voksen og som har konflikter med deres forældre i mere eller mindre omfang.

  • Det er unge der ofte føler sig ensomme, som har et bekymrende skolefravær og som isolerer sig derhjemme. De er ofte diagnosticeret med ASF fx Asberger eller OCD. De har svært ved at begå sig i sociale fællesskaber, måske fordi de ikke har lært at aflæse andres adfærd og følelser. De føler sig ofte ekskluderet fra skolen, klubben og deres egen familie.
  • Det er rodløse, vrede unge der er på vej eller allerede er i en kriminel løbebane. De er i risiko for at blive smidt ud af skolen, eller måske er skoleforløbet allerede kollapset. De viser typisk tegn på ADHD, ringe selvkontrol og lavt selvværd, der ofte kommer til udtryk ved, at de ender i fællesskaber med vold, hash og andre grænseoverskridende handlinger. De har store udfordringer ved at begå sig med andre i sociale sammenhænge, fordi de har svært ved at forstå andres intentioner.

Familier med mindreårige børn, hvor familiebehandling iværksættes uden ungekonsulent. Det er familier med komplekse problemstillinger, hvor familiebehandlingen kan afdække behovet for foranstaltninger.