Visitation

tlf. nr. 22 24-7 365

Når du henvender dig til U:point om en mulig opgave, drøfter du den med U:point's fagkonsulent, som visiterer sagen på baggrund af sagsakterne og det I har drøftet.

Vi aftaler et opstartsmøde, hvor vi møder familien og taler om handleplanen og andre relevante informationer. Handleplanen er vores vigtigste arbejdsredskab for en målrettet indsats.

Har du behov for at foranstaltningen opstartes akut, aftales opstartsmødet snarest efter opstart. Vi kan typisk opstarte indsatser allerede inden for 12-24 timer.