Professionelt forældresamarbejde

I U:point inddrager vi aktivt forældrene, så du får et mere solidt fundament og konkrete strategier til selv at få en hverdag i trivsel og i at støtte dit barns udvikling.

Det professionelle samarbejde mellem familiekonsulenten og jer som forældre, er den optimale mulighed for at tale om tanker, konflikter, bekymringer, mål og drømme. I får redskaber til at støtte jeres barn nu og fremover, støtte til at fokusere på jeres ressourcer, mere overskud i jeres hverdag og glæden ved at være forældre.

Familiekonsulenten arbejder ud fra handleplanen med blik for jeres ressourcer og mål, men støtter jer også i det praktiske f.eks. med hjælp til økonomiplanlægning eller når I skal til møde på skolen, forvaltningen og ligende. Vi holder familiemøder efter behov, hvor vi snakker om det der er vigtigt for jer og jeres barn og sammen ligger vi en strategi for hvordan i opnår det.

Hvis I og jeres barn er i U:point's udviklingsforløb

U:point's udviklingsforløb giver jer som forældre, mulighed for at indgå i et professionelt samarbejde med en familiekonsulent der inddrager jer, som en aktiv og vigtig del, af jeres barns forløb og udvikling.

I U:point's lokaler i Måløv, det vi kalder U:point Akademi får i muligheden for, at følge og opleve jeres barn i nye og andre sammenhænge, da træning, aktiviteter og temaaftener vil foregå der. Her skaber vi rammerne for at i kan få nye og mere positive relationer til jeres barn, der gør jer bedre i stand til at tage over, når udviklingsforløbet i U:point afsluttes. Det er der jeres barn skal stå på egne ben og har brug for jeres støtte, for at kunne forankre den gode udvikling.

Udover aktiviterne for jeres barn, tilrettelægger vi også forældreaktiviteter som f.eks. fællesspisning og forældrecafé med erfaringsudveksling samt terapeutiske gruppeforløb. I vil også få mulighed for at deltage på temaaftener med fokus på det der rører sig i ungdomsmiljøet bl.a. sociale medier, stoffer, mobning eller noget helt fjerde. Men også mere generelle temaer som teenageproblematikker, kommunikation og konflikthåndtering, kost og sundhed, bandeproblematikker o.l.