Fase 1: Opstart

Din ungekonsulent vil bruge den første tid på at lære dig at kende. Vi er nysgerrige på, hvem du er, hvad du kan og hvad du vil og sammen kan vi løbende prøve at sætte ord på de mål du har for din fremtid.

Vi er også nysgerrige på hvad du synes problemerne og udfordringerne er, så hjælper vi dig med at lære dig hvordan du håndterer dem.

 

Vores erfaring er, at vi skal bruge 4-6 uger på at lære hinanden at kende og danne den relation der er vigtig for, at vi kan fortsætte sammen i det videre forløb.

 

Hvis du allerede har en ungekonsulent tilknyttet fra U:point, vil det også være den ungekonsulent som følger dig i udviklingsforløbet og så kender I jo allerede hinanden.