Fase 3: Afprøv og brug dine erfaringer

Når du er nået til denne sidste del af udviklingsforløbet er det fordi du og din ungekonsulent synes, at du nu er klar til at påbegynde eller genoptage skole- eller uddannelsesforløb, deltage i fritidsaktiviteter, jobpraktik eller andet i lokalsamfundet.

 

U:point hjælper med at skaffe praktikplads og fritidsjob og vi har aftaler med flere spændende virksomheder i nærheden af U:point Akademiet som gerne vil give dig muligheden for at prøve kortere eller længere praktikforløb.

Din ungekonsulent vil følge dig tæt indtil støtten kan aftage og du kan skabe succeser og positive oplevelser på egen hånd.