U:point

Faglig Fredag (gratis)

0

U:point inviterer til Faglig Fredag om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Dagens oplægsholder er U:points egen socialfaglige akademiske konsulent […]

TemaTorsdag om misbrug (gratis)

0

U:point inviterer til TemaTorsdag med U:points advisory board medlem og psykiater Henrik Rindom. Hvordan hænger metode og relation sammen i misbrugsbehandlingen? […]