U:point

Job i U:point

Er du vores næste kollega? U:point er en virksomhed i vækst, og vi søger derfor løbende nye kolleger. Du er velkommen til at sende din ansøgning uopfordret til vores administrative leder Mette på mail mette@upoint.dk. Vi vurderer indkomne ansøgninger løbende.

Vi søger en familieterapeut

U:point er et specialiseret socialfagligt tilbud til unge og familier i udsatte positioner. Vores kunder er primært kommuner, der ønsker et højt kvalificeret alternativ til mere indgribende foranstaltninger. Vi leverer tids- og fagfleksible løsninger på komplekse opgaver. Vi arbejder på hele Sjælland.

I arbejdet vil du ofte møde en omskiftelig hverdag, som stiller krav til høj fleksibilitet. Vi lægger stor vægt på variation i tilgang og opgaveløsning, så vi kan matche den enkelte families behov og derfor vil du også møde en høj grad af frihed til at planlægge dit eget arbejde.

Du har en holistisk tilgang med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Her er du bl.a. optaget af at udfolde intentioner, da der bag forældres adfærd som f.eks. vrede, frustration, passivitet, ironi eller vaklen, altid ligger et dybfølt ønske om at være den bedste mor eller far, der gør netop det helt rigtige for sine børn, som udvikler dem, styrker dem – og gør dem i stand til at håndtere livet.
På din vej til at skabe varige positive forandringer i familien skal du derfor altid være nysgerrig på at lære forældrene grundigt at kende.

Arbejdet foregår primært i familiernes eget hjem, hvor du ofte arbejder selvstændigt i møderne med familierne. Grundet kompleksiteten i mange af de familier vi arbejder med, vil du sideløbende og som en meget betydningsfuld del af U:points tværfaglige, samtidige og koordinerede indsats, arbejde tæt sammen med en af U:points ungekonsulenter. Eksternt er du en tydelig figur i netværksarbejdet, som bindeled mellem de forskellige instanser og aktører der er omkring familien.

I dit arbejde er det nødvendigt at dosere den terapeutiske tilgang i familiebehandlingen, med et skarpt blik for, hvordan den bringes relevant i spil. Din fineste opgave er bl.a. at støtte forældrene til at få øje på meningen med forandringen; og at forandringen ikke bare er for forandringens skyld.

Du skaber en meningsfuld og professionel relation til forældrene, der ses som samarbejdspartnere. Forældrene skal opleve, at du sidder på samme side af bordet som dem. De skal opleve sig hjulpet og ”holdt i hånden”. I U:point gør vi det der skal til; vores mantra er ”whatever works”.

Den rette kandidat opfylder blandt andet:

 • Terapeutisk uddannelsesbaggrund
 • Er velbevandret i de narrative, systemiske og mentaliseringsbaserede begreber. Kendskab til Circle of Security, SoS og arbejdet med chok/traumer er en fordel.
 • Brænder for familiebehandling.
 • Har erfaring i og viden om arbejdet med familier i udsatte positioner og erfaring med at udføre det kreativt og respektfuldt.
 • Erfaring med VISO-rådgivning er en fordel da du vil blive en del af vores specialistteam.
 • Indgående kendskab til børn, unge og familier med psykiske vanskeligheder/diagnoser og et komplekst symptombillede.
 • Kan analysere komplicerede problemstillinger såvel som formidle svære budskaber på en professionel måde, hvor du formår at skabe ro og overblik.
 • Du er fagligt nysgerrig både indadtil og udadtil, og kan koble teori og praksis. Herunder at omsætte handleplanens mål til konkret udviklingsarbejde i familien.
 • Du har et stærkt fagligt sprog, både på skrift og i tale.
 • Du har drive og humor, som et vigtigt element i dit arbejde.
 • Du fungerer godt selvstændigt, men ser det også som vigtigt at tage del i fællesskabet med dine kollegaer.

Vilkår og tiltrædelse
Fuldtidsstilling. Løn efter individuel forhandling. Pensions- og forsikringsordning.
Forudsætningen er en børne- og straffeattest uden bemærkninger.
Vi arbejder på hele Sjælland, så det er nødvendigt, at du har kørekort og bil.
Tiltrædelse hurtigst muligt. Vi har travlt og mangler vores nye kollega.

Ansøgning og CV skal du sende til mette@upoint.dk.

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til familieterapeut Anne Mette på telefon 42 48 73 65 eller administrativ leder Mette Libstrup på telefon 42 44 73 65.

Om U:point
U:point blev etableret i 2017 og er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Vi er organiseret omkring løsningen af vores faglige opgaver, og vi arbejder med en høj grad af selvledelse. Vi er i dag 8 fastansatte kollegaer samt et akutteam.

U:point er udpeget som VISO-leverandør under Socialstyrelsen og tilbyder rådgivning til kommuner og fagpersoner i særligt komplicerede sager om udsatte børn og unge.

Om at arbejde i U:point
Vil du vide, hvorfor vi er selvledende?
Er du interesseret i at høre om, hvordan vi arbejder med fagfleksibilitet?
Vil du have information om, hvad det betyder, at U:point er en socialøkonomisk virksomhed?
Må vi vise dig, hvad der kendetegner en U:pointer?

Kig rundt på vores hjemmeside og send os en ansøgning sammen med dit CV. Vi glæder os til at høre fra dig.

Fam

Familieindsats

Helhedsorienteret indsats med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Konsulenterne udfører støtten tværfagligt, samtidigt og koordineret.

Læs mere

Ung

Ungeindsats

Gennemgående og koordinerende indsats. Med begyndelse i et utrætteligt relationsarbejde modtager den unge 1:1 støtte fra sin helt egen fortrolige voksen.

Læs mere

For

Forældreindsats

Indsats som kan afdække behovet for foranstaltninger. Til forældre med mindreårige børn og hvor komplekse problemstillinger er til stede i hjemmet.

Læs mere

Opg

Opgavespecifik

Indsatser, hvor der f.eks. er behov for støtteperson til forældre med anbragte børn, udredning, samvær (støttet/overvåget, observation eller støtte i eget hjem.

Læs mere