U:point

Job i U:point

Er du vores næste kollega? U:point er en virksomhed i vækst, og vi søger derfor løbende nye kolleger. Du er velkommen til at sende din ansøgning uopfordret til vores administrative leder Mette på mail mette@upoint.dk. Vi vurderer indkomne ansøgninger løbende.

Vi søger en familiekonsulent

  • Har du en socialfaglig baggrund og minimum 4 års praksiserfaring i arbejdet som udekørende familieterapeut eller familiebehandler?
  • Er du fleksibel og kan stå til rådighed uden for normal arbejdstid?
  • Er du fagligt velformuleret både skriftligt og mundtligt?
  • Kan du handle på komplicerede problemstillinger og samtidig bevare ro og overblik?
  • Kan du koble teori og praksis, herunder omsætte handleplanens mål til konkret udviklingsarbejde i familien?
  • Har du et solidt metodekendskab og kan du ”opfinde den dybe tallerken” når det er nødvendigt?
  • Er du indstillet på at indgå i vores team af VISO-specialister?
  • Fungerer du i et job, hvor du arbejder selvstændigt og indgår i et kvalificeret samarbejde med dine kollegaer?
  • Brænder du for familiebehandling, men er også parat til at tage opgaver som ungekonsulent?

U:point er en socialøkonomisk virksomhed, der leverer specialiserede socialfaglige tilbud til udsatte familier, børn og unge op til 23 år. Vi er specialister i tids- og fagfleksible løsninger på komplekse opgaver ud fra et eklektisk grundsyn. U:point er VISO-leverandør og tilbyder udredning og rådgivning for Socialstyrelsen i særligt komplicerede sager om udsatte børn og unge.

Vores kunder er primært kommuner, der ønsker et kvalificeret alternativ til mere indgribende foranstaltninger. Vi får typisk komplekse opgaver, som ikke kan løses indenfor kommunernes egne rammer.

Du vil møde en omskiftelig hverdag, som stiller store krav til din fleksibilitet. Vi lægger vægt på variation i tilgang og opgaveløsning, så vi kan matche den enkelte families behov og der vil være en forventning til, at du kan planlægge dit arbejde selvstændigt.

Arbejdet foregår primært i familiernes eget hjem, hvor fokus er på hele familien og dennes indbyrdes relationer. På grund af kompleksiteten i mange af de opgaver vi har, vil et tæt tværfagligt samarbejde med U:points ungekonsulenter være en betydningsfuld del af indsatsen. Eksternt vil du være en tydelig figur i netværksarbejdet, som bindeled mellem de forskellige aktører omkring familien.

Du vil få til opgave at skabe en meningsfuld og professionel samarbejdsrelation til forældrene, og møde dem med forståelse, respekt og ligeværdighed. På din vej mod at skabe varige positive forandringer i familien, kan metoderne være mangeartede, idet vi arbejder ud fra en eklektisk metodetilgang. Vi gør det der skal til i overensstemmelse med U:points mantra: ”whatever works”.

Vilkår og tiltrædelse
Fuldtidsstilling. Løn efter individuel forhandling. Pensions- og forsikringsordning.
Forudsætningen er en børne- og straffeattest uden bemærkninger.
Det er nødvendigt, at du har kørekort og bil, da vi arbejder på hele Sjælland.
Nøgleordet er fleksibilitet da der forekommer aften- og weekendarbejde ligesom der kan opstå akutte situationer, som kræver øjeblikkelig handling.
Tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. januar 2022. Vi har travlt og mangler vores nye kollega.

Udførligt CV og kort ansøgning skal du sende til mette@upoint.dk. Samtaler afholdes løbende.

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til administrativ leder Mette Libstrup (mette@upoint.dk).

Fam

Familieindsats

Helhedsorienteret indsats med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Konsulenterne udfører støtten tværfagligt, samtidigt og koordineret.

Læs mere

Ung

Ungeindsats

Gennemgående og koordinerende indsats. Med begyndelse i et utrætteligt relationsarbejde modtager den unge 1:1 støtte fra sin helt egen fortrolige voksen.

Læs mere

For

Forældreindsats

Indsats som kan afdække behovet for foranstaltninger. Til forældre med mindreårige børn og hvor komplekse problemstillinger er til stede i hjemmet.

Læs mere

Opg

Opgavespecifik

Indsatser, hvor der f.eks. er behov for støtteperson til forældre med anbragte børn, udredning, samvær (støttet/overvåget, observation eller støtte i eget hjem.

Læs mere