U:point

Kommuner

U:point er et specialiseret socialfagligt tilbud til unge og familier i udsatte positioner. Vores kunder er primært kommuner, der ønsker et højt kvalificeret alternativ til mere indgribende foranstaltninger. Vi leverer tids- og fagfleksible løsninger på komplekse opgaver indenfor Serviceloven

Målgruppen er unge i alderen 12 til 18/23 år, samt deres forældre, som er udfordrede af forskellige sociale, psykiske og kulturelt relaterede problematikker. Det er både unge der bor hjemme, anbragte unge der har behov for et supplement til anbringelsen, tidligere anbragte unge som evt. har brug for støtte i egen bolig, samt unge der ikke har en stabil base. Det er unge som har behov for støtte i den vanskelige overgang fra fx udskrivning fra psykiatri eller hjemgivelse fra opholdssted.

Fælles for målgruppen er, at det er “unge på kanten" – unge der ikke er positivt integreret i uddannelsessystem, arbejdsmarked, i forenings- og fritidsliv og som har svært ved at få greb om tilværelsen. Unge præget af komplekse og tværgående sociale problemstillinger, som ikke altid uden videre lader sig rubricere, fx. de unge der har givet op og bare ikke kan komme i gang. Det er identitetssøgende unge der mangler tilhørsforhold og bl.a. derfor har svært ved at identificere deres egen fremtid. Det er unge der mangler en tryg og tillidsfuld relation til en voksen og som har konflikter med deres forældre i mere eller mindre omfang.

Det er unge der ofte føler sig ensomme, som har et bekymrende skolefravær og som isolerer sig derhjemme. De er ofte diagnosticeret med ASF fx Asberger eller OCD. De har svært ved at begå sig i sociale fællesskaber, måske fordi de ikke har lært at aflæse andres adfærd og følelser. De føler sig ofte ekskluderet fra skolen, klubben og deres egen familie.

Det er rodløse, vrede unge der er på vej eller allerede er i en kriminel løbebane. De er i risiko for at blive smidt ud af skolen, eller måske er skoleforløbet allerede kollapset. De viser typisk tegn på ADHD, ringe selvkontrol og lavt selvværd, der ofte kommer til udtryk ved, at de ender i fællesskaber med vold, hash og andre grænseoverskridende handlinger. De har store udfordringer ved at begå sig med andre i sociale sammenhænge, fordi de har svært ved at forstå andres intentioner.

Familier

Serviceloven §§ 52.3.2 eller 52.3.3 kombineret med 52.3.6

Helhedsorienteret indsats med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Familieterapeuten og ungekonsulenten udfører støtten tværfagligt, samtidigt og koordineret.

…tekst på vej…

Unge

Serviceloven §§ 52.3.6 og 76

Gennemgående og koordinerende indsats. Med begyndelse i et utrætteligt relationsarbejde modtager den unge 1:1 støtte fra sin helt egen fortrolige voksen.

Vi har fokus på at motivere den unge til at gå på opdagelse i egne ressourcer, mål og ønsker for fremtiden. Vi støtter den unge i refleksion og til at omsætte ord til handling. Vi tilbyder meningsfulde fællesskaber, som støtter den unge til at udvikle sociale kompetencer med henblik på at navigere i samfundets krav og forventninger. Støtten vil være centraliseret omkring at give den unge ejerskab over eget liv og skabe en tryg overgang til selvstændiggørelse.

Forældre

Serviceloven §§ 11.3 og 52.3.3

Familier med mindreårige børn, hvor familiebehandling iværksættes uden ungekonsulent. Det er familier med komplekse problemstillinger, hvor familiebehandlingen kan afdække behovet for foranstaltninger.

…tekst på vej…

Opgavespecifik

Serviceloven §§ 71.2, 71.3, 54 og 85

Indsatser, hvor der f.eks. er behov for støtteperson til forældre med anbragte børn, udredning, samvær støttet/overvåget, observation eller støtte i eget hjem til unge voksne.

§ 54
Støtte til forældre i forbindelse med anbringelse af barnet udenfor hjemmet. Som støtteperson lægger vi vægt på samarbejde mellem anbringelsessted og familien, rumme eventuelle frustrationer og svære følelser i forbindelse med en anbringelsen, støtte til at forstå breve og afgørelser i forbindelse med anbringelsen. Styrke forældrenes kontakt til barnet, så barnet i mindre grad oplever sig splittet mellem forældrene og anbringelsesstedet.

§ 85
En holistisk indsats for borgere med nedsat funktionsevne og sociale samt psykosociale udfordringer. Vi støtter borgeren til større selvstændighed og udvikling af personlige kompetencer.

Fam

Familieindsats

Helhedsorienteret indsats med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Konsulenterne udfører støtten tværfagligt, samtidigt og koordineret.

Læs mere

Ung

Ungeindsats

Gennemgående og koordinerende indsats. Med begyndelse i et utrætteligt relationsarbejde modtager den unge 1:1 støtte fra sin helt egen fortrolige voksen.

Læs mere

For

Forældreindsats

Indsats som kan afdække behovet for foranstaltninger. Til forældre med mindreårige børn og hvor komplekse problemstillinger er til stede i hjemmet.

Læs mere

Opg

Opgavespecifik

Indsatser, hvor der f.eks. er behov for støtteperson til forældre med anbragte børn, udredning, samvær (støttet/overvåget, observation eller støtte i eget hjem.

Læs mere