U:point

Forældre

Til dig som forælder, der ønsker at vide mere om, hvad du kan forvente af U:point. Den sagsbehandler der er tilknyttet din familie har måske allerede nævnt, at I kan blive tilbudt støtte fra U:point eller måske er du selv igang med at undersøge, hvor du og din familien kan få hjælp til at ændre den svære situation I befinder jer i.

Som jeres familiekonsulent er jeg nysgerrig på at lære jer grundigt at kende. I er mine samarbejdspartnere og jeg sidder på samme side af bordet som jer. Jeg ved, at der bag forældres adfærd som f.eks. vrede, frustration, passivitet, ironi eller vaklen, altid ligger et dybfølt ønske om at være den bedste mor eller far, der gør netop det helt rigtige for sine børn.

På vores vej til at skabe varige positive forandringer i jeres familie udfolder vi derfor intentioner.

I U:point inddrager vi aktivt forældrene, så I får et mere solidt fundament og konkrete strategier til selv at få en hverdag i trivsel og i at støtte jeres barns udvikling.

Det professionelle samarbejde mellem familiekonsulenten og jer som forældre, er den optimale mulighed for at tale om tanker, konflikter, bekymringer, mål og drømme. I får redskaber til at støtte jeres barn nu og fremover, støtte til at fokusere på jeres ressourcer, mere overskud i jeres hverdag og glæden ved at være forældre.

Familiekonsulenten arbejder ud fra handleplanen med blik for jeres ressourcer og mål, men støtter jer også i det praktiske f.eks. med hjælp til økonomiplanlægning eller når I skal til møde på skolen, forvaltningen og ligende. Vi holder familiemøder efter behov, hvor vi snakker om det der er vigtigt for jer og jeres barn og sammen ligger vi en strategi for hvordan i opnår det.

Fam

Familieindsats

Helhedsorienteret indsats med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Konsulenterne udfører støtten tværfagligt, samtidigt og koordineret.

Læs mere

Ung

Ungeindsats

Gennemgående og koordinerende indsats. Med begyndelse i et utrætteligt relationsarbejde modtager den unge 1:1 støtte fra sin helt egen fortrolige voksen.

Læs mere

For

Forældreindsats

Indsats som kan afdække behovet for foranstaltninger. Til forældre med mindreårige børn og hvor komplekse problemstillinger er til stede i hjemmet.

Læs mere

Opg

Opgavespecifik

Indsatser, hvor der f.eks. er behov for støtteperson til forældre med anbragte børn, udredning, samvær (støttet/overvåget, observation eller støtte i eget hjem.

Læs mere