U:point

Unge

Til dig mellem 12 og 18 år, som ønsker at vide mere om, hvad det vil sige at have en ungekonsulent fra U:point. Din sagsbehandler har måske allerede nævnt, at du får tilknyttet en kontaktperson fra U:point eller måske er du selv igang med at undersøge, hvor du kan få hjælp til at ændre den svære situation du befinder dig i.

Som din ungekonsulent bruger jeg den første tid på at lære dig at kende. Jeg er nysgerrige på, hvem du er, hvad du kan og hvad du vil og sammen kan vi løbende prøve at sætte ord på de ønsker du har for din fremtid.

Jeg er også nysgerrige på i hvilke situationer du har det svært, så vi sammen kan finde ud af, hvordan du bliver bedre til at håndtere dem i fremtiden.

U:point er for dig som på den ene eller anden måde har svært. Vi hjælper f.eks. unge der har lavt selvværd, ensomme unge der har svært ved at være sammen med andre, unge der har et misbrug eller en psykisk lidelse, og unge der i det hele taget ikke rigtig kan håndtere sin tilværelse, få en uddannelse eller komme i arbejde.

Vi støtter og hjælper dig med at lære at tackle dine problemer. Vores erfarne ungekonsulenter har hjulpet mange unge med at komme på banen igen – så de ved at det kan lade sig gøre og ved hvordan man gør – også selvom det måske ser rigtig svært ud lige nu.

Ofte indgår vi også i et samarbejde med dine forældre, så I kan få det bedre sammen, og de kan lære mere om, hvordan de bedst hjælper dig.

Fam

Familieindsats

Helhedsorienteret indsats med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Konsulenterne udfører støtten tværfagligt, samtidigt og koordineret.

Læs mere

Ung

Ungeindsats

Gennemgående og koordinerende indsats. Med begyndelse i et utrætteligt relationsarbejde modtager den unge 1:1 støtte fra sin helt egen fortrolige voksen.

Læs mere

For

Forældreindsats

Indsats som kan afdække behovet for foranstaltninger. Til forældre med mindreårige børn og hvor komplekse problemstillinger er til stede i hjemmet.

Læs mere

Opg

Opgavespecifik

Indsatser, hvor der f.eks. er behov for støtteperson til forældre med anbragte børn, udredning, samvær (støttet/overvåget, observation eller støtte i eget hjem.

Læs mere