U:point

Om U:point

U:point er et specialiseret socialfagligt tilbud til unge og familier i udsatte positioner. Vores kunder er primært kommuner, der ønsker et højt kvalificeret alternativ til mere indgribende foranstaltninger. Vi leverer tids- og fagfleksible løsninger på komplekse opgaver.

U:point er et specialiseret socialfagligt tilbud til unge og familier i udsatte positioner. Vores kunder er primært kommuner, der ønsker et højt kvalificeret alternativ til mere indgribende foranstaltninger. Vi leverer tids- og fagfleksible løsninger på komplekse opgaver.

U:point er udpeget som VISO-leverandør under Socialstyrelsen og tilbyder rådgivning til kommuner og fagpersoner i særligt komplicerede sager om udsatte børn og unge.

U:point blev etableret i 2017 og er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi er en privat organisation med selvstændig økonomi. Vores overskud reinvesteres bl.a. i udvikling af innovative faglige løsninger, der hjælper udsatte unge og deres familier.

Om at arbejde i U:point

U:point er organiseret omkring løsningen af vores faglige opgaver.

Vi samarbejder i tre jobfunktioner: De udførende konsulenter (Familieterapeuter, Unge- og Familiekonsulenter), den Fagligt Ansvarlige og den Administrativt Ansvarlige.

Når indsatsen er aftalt med kunden, arbejder vi med den unge og familien i deres hverdag. Vi arbejder fagfleksibelt og nysgerrigt med udgangspunkt i handleplanen samt opgavens konkrete behov og muligheder. Det stiller krav til vores selvstændighed, mod og ydmyghed.

Vores arbejde rækker fra støtte i hverdagen til terapeutisk familiebehandling. Vi arbejder med den unge og familien i kontakten med myndigheder, institutioner og i behandlingssituationer. Vi støtter ved vanskelig overgang fra fx udskrivning fra psykiatri eller hjemgivelse fra opholdssted til at fungere i hverdagen. Vi arbejder med at styrke relationer som alternativ til anbringelse eller andre indgribende foranstaltninger.

Man kan kende en U:pointer på, at vi er respektfulde, fagligt tydelige og bevidste om grænser – vores egne og andres. Vores arbejde forudsætter faglig kreativitet og robusthed, samt at vi mestrer relationsarbejde. Derfor er vi kvalificerede til at være selvledende, og har organiseret U:point omkring den faglige opgave.

Fam

Familieindsats

Helhedsorienteret indsats med fokus på hele familien og dennes indbyrdes relationer. Konsulenterne udfører støtten tværfagligt, samtidigt og koordineret.

Læs mere

Ung

Ungeindsats

Gennemgående og koordinerende indsats. Med begyndelse i et utrætteligt relationsarbejde modtager den unge 1:1 støtte fra sin helt egen fortrolige voksen.

Læs mere

For

Forældreindsats

Indsats som kan afdække behovet for foranstaltninger. Til forældre med mindreårige børn og hvor komplekse problemstillinger er til stede i hjemmet.

Læs mere

Opg

Opgavespecifik

Indsatser, hvor der f.eks. er behov for støtteperson til forældre med anbragte børn, udredning, samvær (støttet/overvåget, observation eller støtte i eget hjem.

Læs mere